Aksu Mah. OMÜ Cad. No: 165 Kurupelit Kampüsü, Atakum / SAMSUN

Değerlendirme Kuralları

Anasayfa » Değerlendirme Kuralları
Proje Önerileri son gönderim tarihi 10 Aralık 2019 saat 23:59’ a kadar ulaştırılmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Başvuru belgeleri formatları ve kuralları dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Proje değerlendirmeleri birinci aşama 15 Aralık 2019’da ‘‘Ön Değerlendirme’’ ve ikinci aşama 20 Aralık 2019’da ‘‘Ödül Töreni’’ olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama, sunulan projelerin özetlerine göre ön değerlendirilmesi olacaktır, ikinci aşama ise ön değerlendirmede başarılı olan projelerin poster/prototiplerinin sergilenmesi ve ödül töreni şeklinde olacaktır.
• Katılımcılar, etkinliğe başvurdukları projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır.
• Proje önerileri temalarına uygun değerlendirme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
• Proje değerlendirme sürecinde, hazırlanan projenin tanıtma ve ifade etme yeterliliği, projenin özgünlüğü ve içerdiği inovasyon, projenin sağlayacağı fayda ve yaratacağı katma değer, proje çıktılarının teknolojiye dönüşebilirliği, sanayiye uygulanabilirliği, dışa bağımlılığı azaltma ve ulusal ekonomiye katkı potansiyeli, projenin tescillenebilir fikri ürün ortaya çıkarma potansiyeli gibi kriterler esas alınacaktır.
• Proje ön değerlendirme sonuçları projepazari.omu.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.