Aksu Mah. OMÜ Cad. No: 165 Kurupelit Kampüsü, Atakum / SAMSUN

Katılım Koşulları

Anasayfa » Katılım Koşulları
•Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı akademisyenler, araştırmacılar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge – İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar, girişimciler, öğrenciler, projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen tüm kişilerin katılımına açıktır.
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı’na bireysel başvuru yapılabileceği gibi ekip şeklinde de başvuru yapmak mümkün olup ekip olarak başvuru yapılması durumunda, bir katılımcının ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir.
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az 1 (bir) kişi ile katılım sağlamaları gerekmektedir.
• Bir katılımcı ya da ekip etkinliğe en fazla 3 proje ile başvurabilir.
• Katılımcıların ulaşım, konaklama vb. masraflarının kendileri tarafından karşılanması beklenmektedir.